Parterapi og skilsmisse – tanker 

 marts 20, 2022

af  Karin Koch

Parterapi og dermed samtaler med en udenforstående vil være en positiv ressource at trække ind i parforholdet, hvis I oplever at der er uløste konflikter og udfordringer imellem jer, som ligger og gnaver, og som måske giver jer begge en følelse af utryghed i jeres forhold.Konflikter kan ligge og ulme og skabe utryghed som gør, at I begge kan gå med en følelse af, at ikke blive forstået og aldrig helt set som dem I er. Samtidig kan det også betyde, at I aldrig helt ved om I er købt eller solgt – skal vi være sammen som par eller skal vi gå hvert til sit?Vælger I som par at I vil skilles, at det vil være den bedste løsning for jer, så er det godt at vælge parterapi, for at kunne give slip på hinanden på en god nok måde, at få talt ud om det der er behov for, og at kunne dele den sorg det er – at skilles for jer begge to.Det er godt i et brud også at få talt om alt det gode der har været, alt det der også igennem tiden har bundet jer sammen som par, og som i begge har følt betydningsfuldt i jeres forhold.Er der børn i familien, er det ikke “kun” de voksne der er i sorg og skal give slip, på det liv der var fælles som familie. At give slip på hinanden på en god måde, er også at tage de samtaler der skal til sammen, og hermed få skabt et fremtidigt fundament for et samarbejde til gavn for børn og voksne.For mange par vil det være en stor hjælp at invitere en parterapeut ind i de svære samtaler, så begge parter i forholdet føler sig set og hørt i skilsmissen og i aftalerne om det fremtidige samarbejde om jeres fælles børn.

Forfatteren af bloggen

Psykoterapeut & Parterapeut Karin Koch

Karin Koch