Om Stress                                                    

Stress og at blive ramt af stress er for de fleste en uventet og voldsom hændelse. I opstarten af en stressperiode vil du ofte overse symptomer på stress belastning, fordi du allerede er på vej ind i stress og derfor ikke længere kan fornemme/mærke dig selv og dine egne reaktioner.

Dine naturlige grænser flytter sig over tid lidt og du overser synlige stressreaktioner, forstår dem ikke og vil måske ikke rigtig vedkende dig dem. Langsomt mister du evnen til at navigere, ved dit eget indre kompas, fungere ikke, og du mister fornemmelse og dermed kontrol over egne reaktioner og handlinger, og du er i en nedadgående stress spiral.

Fysiske tegn på stress kan være: Hovedpine, hjertebanken, svedeture, nedsat immunforsvar – hyppige infektioner, appetitløshed, svimmelhed, diarré, rysten på hænderne, nedsat lyst til sex

Psykiske tegn på stress kan være: Træthed, søvnproblemer, hukommelsesbesvær, ulyst, anspændthed, koncentrationsbesvær, utålmodighed, angstreaktioner, depression, sortsyn, opgivenhed 


Stresshåndtering

Når stressen rammer, så vil den stressramte ofte være ude afstand til at tage handling på egen hånd, og der vil være behov for hjælp til at sætte handling i gang. Lægecheck og lægeerklæring, evt. sygemelding helt eller delvis. Behov for rådgivning i forskellige hverdagssituationer hvor den stressramte, almindeligvis uden stress, selv ville have taget aktion.

Langsomt som stressen slipper sit tag og der kommer mere ro og klarsyn tilbage, så vil evnen til at træffe beslutninger, tage ansvar og herunder mærke sig selv vende tilbage – det tager tid og for nogen længere tid end for andre. Kroppen, sindet og hjernen skal finde balance på ny og det tager tid. Det har taget tid at komme ind i stress og det tager tid, at komme sig igen, for de fleste er det 3-4 mdr. og for nogen kan det være en længere periode. Vi er forskellige og reagerer forskelligt på stress.

I terapien

I terapien vil vi i perioden hvor du er syg med stress, sikre kontakt til læge og andre aktører, hvis ikke det er sket. Vi vil arbejde i terapien med opmærksomhed på og forandring af de mønstre der ligger til grund for stressen.

Træthed, søvnproblemer, hukommelsesbesvær, ulyst, anspændthed, koncentrationsbesvær, utålmodighed, angstreaktioner, depression, sortsyn, opgivenhed.

Hvad er det for uhensigtsmæssige mønstre, som har medvirket til stressen. Hvad lå før stressen? og var der signaler der om at skrue ned for tempo, tage den med ro, som ikke blev hørt? Det kan også være at du let ikke var i stand til at mærke, hvad der var på vej.

Hvordan mærkes behovet for pauser, og hvordan lyttes der efter og stoppes op. Hvad fortæller kroppen og hvad er det der er med i ”livets bagage” som forhindrer i at lytte efter og mærke stop – nok er nok.

Der er mange måder at finde tid og rum for pauser i hverdagen, gåture, små meditationer, havbade, gåture, ride, være i naturen …. Hvert menneske må finde sin vej og i terapien hjælpes vi ad med at finde din vej til at blive bedre til at lytte efter dine signaler.

Når tiden kommer, og der er en øget parathed til at vende til hverdagen igen, så vil det være at vende tilbage i eget tempo - et godt tempo. Måske til tidligere arbejde, uddannelse på hel eller deltid. Det kan også være det er noget helt andet der skal ske, da det at vende tilbage til det der var, er uforeneligt med de valg der nu er truffet og dermed ønsker for fremtiden.

Se mere på: www.psykiatrifonden.dk

Er du nysgerrig på hvad terapi kan gøre for dig, så giv mig et kald på telefon 29 93 68 30 eller send en mail på terapi@karinkoch.dk.