Individuel terapi 

I egen terapi kan du arbejde med det der optager dig, det du oplever værende svært og som måske spænder ben for dig, i sociale sammenhænge, sammen med venner, familie, kærester eller måske i dit parforhold. I individuel terapi kan du arbejde med dig selv og udvikle dig personligt, her har du mulighed for at fordybe dig i din egen proces.

Som terapeut er mit udgangspunkt, at vi alle gør, hvad vi kan, for at håndtere de kriser vi gennemlever i vores liv. Mange mennesker undres over, at de alligevel bliver misforstået, at de ikke lykkes med det de gerne vil.

Lidt forsimplet kan det siges på denne måde: I de allertidligste børneår dannes i samspil med forældre (omsorgspersoner) de neurale og indre spor i krop og sind, der fremover skaber grundlag for hvordan vi er og handler i relationer, samspil med andre. Vi lærer igennem vores forældre hvordan vi bør være sammen, hvad der er vigtigt, for at blive set, hørt og få kærlighed og opmærksomhed.

De kontakt og handle mønstre bygger vi ovenpå og tager med os som unge og voksne ind i nye nære relationer med venner, kærester og familier etc.

I et terapiforløb hos mig, kan du opnå øget indsigt i de tilknytnings- og handlemønstre som du har med dig, de mønstre der på forskellig vis påvirker dig og de relationer du agerer i.

Temaer kan være: 

Stress
Depression
Angst
Problemer i parforholdet
• Bekymringstanker
Skilsmisse og/eller skilsmissetanker
• Lavt selvværd
• Ensomhed
• Konflikter med nærtstående
• Negative tankemønstre

Målet er at du i terapien får øget indsigt (awareness) og at bliver styrket med:

• Øget selvindsigt
• Kærlig egen omsorg
• Øget accept af hvem du er
• Kontakt til dit indre kompas
• Mod og livskraft

Har du spørgsmål eller vil du booke en tid?

Ring eller skriv til mig på telefon 29 93 68 30 eller e-mail terapi@karinkoch.dk