Depression og Terapi 

 marts 20, 2022

af  Karin Koch

Har vi været ramt af depression en gang, så er der øget sandsynlighed for at komme dertil igen.

De neurale mønstre der opstår ved depression, de vil ved et senere pres, som minder om perioden op til depression, let kunne aktiveres igen, da de er dannet som neurale spor i hjernen.

Studier af sygemeldinger ved depression forårsaget af stress viser, at 18 mdr. efter at depressionen ikke længere er klinisk, da er er hukommelsen fortsat udfordret, og dermed evnen til at huske nedsat.

Så efter en periode med depression og/eller stress vil der være psykiske ar, som vil indvirke på hukommelse og evne til indlæring, om det er blivende eller kortvarigt, vil sikkert variere fra person til person.

Terapi giver en øget bevidsthed på egne handlemønstre, og skaber en mulighed for at forstå egne reaktioner og herunder hvad der gav depressionen næring, og hvad der ligger bag.

Terapi er healende, da terapien er med til at skabe forståelse, giver bevidsthed på og også mulige værktøjer som forebygger og healer. Samtaler, meditation, nærværs øvelser mm er alt sammen med til at forkorte og støtte undervejs i et depressions forløb.

De mønstre der ligger til grund for stress, har ofte tråde tilbage til tidligere reaktionsmønstre oplevelser. Engang gav de måske mening og var gode for os, og nu er de medvirkende til at vi reagere på en måde, som ikke er længere er gunstige for os.

Terapi kan give en skærpet bevidsthed (awareness), som gør at vi ændrer i vores liv, og at vi bliver bevidst om de handlinger og mønstre som trak os ind i depressionen og stressens negative spiral – så vi ikke igen trækkes ind og nedad … 

Meditation, Mindfulness.Meditation, mindfulness er metoder til at heale og at komme fri af de negative spor. Meditation samler tankerne, skaber ro og tilstedeværelse i nuet. Meditation sender signal om, at lige nu er det godt nok at være hvor vi er, at være betragtende og ikke handlingsorienterede.

terapi arbejdes der terapeutisk på at skabe bevidsthed for og forstå de mønstre som har haft betydning for depressionen og stressens opståen, at kunne forebygge og undgå igen at komme hertil. Heri ligger også et fokus på at få ro på det autonome nervesystems signaler om handling, og at få ”lagt” de mønstre ned (tanker, handlinger) som skaber uro og angst i kroppen.

Mindfullness øvelser er en væsentlig faktor ved depression og stress behandling. At være nærværende og tilstede i daglige korte mindfullnessøvelser gør, at uro og kognitive myldertanker får mindre plads og nedtones. Hjernen støttes dermed i kognitivt at slippe myldertankerne i de pauser øvelserne giver, som så medvirker til igen at blive rask og at tilbage til et liv fri af stress og/eller depression.

Forfatteren af bloggen

Psykoterapeut & Parterapeut Karin Koch

Karin Koch