Om Angst                                                    

Vi kender alle til det at blive bange og de fleste har også oplevet at føle os angste, at have været i situationer der føltes utrygge og farlige. At blive bange og eller angst, når noget opleves farligt og ukendt, er en sund og naturlig reaktion, vi skal for at overleve reagere, når noget er truende eller farligt.

Angst er en menneskelig reaktion, og godt hver tredje af os oplever på et tidspunkt i livet at blive ramt af angst. Angsten kan have mange ansigter og vise sig på mange måder: fobi for fugle, edderkopper, små rum, menneskemængder, indkøbscentre, at flyve etc.…

Når angsten er og udspiller sig i almindelige hverdagssituationer, og er en del af den hverdag der leves, så er angsten invaliderende og udmattende. Angsten er en usynlig følgesvend, som spænder ben og hæmmer i alle mulige dagligdags scenarier. 

Symptomer på angst

Fysiske symptomer kan være hjertebanken, svimmelhed, svedeture, rysten, diarre, stemmen forsvinder, smerter i krop, led og bryst. Psykisk kan det være klaustrofobiske tanker og følelser i kroppen, ikke at kunne komme væk, angst, dødstanker og at blive ”opslugt” af katastrofetanker.

Angst behandling i terapi

I terapi vil vi arbejde med din oplevelse af angst. Hvordan viser angsten sig. Hvad er det for en angst, hvor længe har du kendt den og hvad var der før angsten.

At skabe bevidsthed om angsten, hvad den kommer af og næres af, har betydning for at kunne arbejde med de mønstre der er dannet i krop og psyke. Mønstre der har dannet spor og dermed medvirker til, at angsten har plads og bor i dig.

At forstå sit eget ”indre landskab”, gør at det er muligt kognitivt at arbejde med og forandre på indlærte tankemønstre - at indlære nye kognitive og indre følelsesmæssige spor, og dermed forandre på og minimere de negative tanke og handlemønstre som er med til at give angsten næring. Tanker er tanker og dem kan der arbejdes med og forandres på.

I terapien vil vi gøre brug af mindfulness, meditation, åndedrætsøvelser. Have fokus på kost, søvn og også brug af sociale medier Instagram, Facebook etc.

Hvis det ønskes eller giver mening i terapien, så inddrager jeg gerne TRE – traumeøvelser i terapi.
TRE selvhjælpsmetoden kan ved indlæring bruges hjemme forebyggende ved angstanfald som en selvhjælpsmetode til at skabe balance i sind og krop.

Der er beskrevet mere om TRE (Traume Tension Release Extension) øvelser her på min hjemmeside. 

Læs mere:
www.psykiatrifonden.dk

Terapihund – Luna

Luna er certificeret terapihund og deltager gerne i terapi sessioner efter ønske. Lunas opgave eller det som Luna gør, når hun er med i terapi er, at hun medvirker til at skabe ro og tryghed i rummet.

Hvad kan en terapihund?

En terapihund (Luna) kan ved sin tilstedeværelse i terapirummet, medvirke til at uro og angst nedtones og nærmest forsvinder. En terapihund er til stede, nærværende og tryghedsskabende - den "er" og kan derfor være med til at skabe et trygt rum, hvor det er lettere at åbne op og være.

Med en forenklet forklaring kan det siges sådan, at nervesystemer regulerer sig ind og påvirker hinanden. Ved angst og uro, så er nervesystemet ”tændt” og i det sympatiske felt. Hundens (Lunas) nervesystem der er afslappet og i ro påvirker og regulerer det urolige nervesystem, får det til at slappe af, falde til ro- parasympatisk.

Luna kan også være med som et fælles tredje i terapien, hvis det er svært at komme ind af døren og angsten spænder ben, det at skulle forestille sig, at sidde i et terapirum med en terapeut, kan ved angst føles overskridende.

Walk and Talk

Luna deltager gerne ved Walk and talk efter ønske. Det kan være ved en gåtur med terapi/samtale i indre Københavns parker eller ved skov og stier efter nærmere aftale.

Godkendt terapihund

Luna er certificeret som Terapihund og uddannet ved Trinitas Terapi & Servicehunde, se mere under www.trinitas-st.dk

I Danmark er det fortsat ikke så almindeligt at have terapihunde med i terapisessioner, som det er i mange andre lande f.eks. USA og England. En del forskning viser nu, at der er store fordele ved at have hunde med som tryghedsskabende ”assistenter ”og det vinder i stigende grad indpas. Der ses derfor også en mærkbar stigning i brug af servicehunde, som benyttes af mennesker med angst, ptsd, psykisk sårbarhed etc. Du kan læse mere om dette under Trinitas side eller meget gerne spørge mig for videre.

Er du nysgerrig på hvad terapi kan gøre for dig, så giv mig et kald på telefon 29 93 68 30 eller send en mail på terapi@karinkoch.dk.