Mød mig

Som menneske har jeg altid været nysgerrig på viden, læst og uddannet mig parallelt med mit arbejdsliv. Jeg har altid beskæftiget mig med mennesker og altid holdt af det - og det der sker imellem os, når vi som mennesker er sammen. Jeg er fortsat fascineret af, at vi ved at være sammen, i mødet med hinanden, muliggør at kunne forandre og flytte os mentalt fra noget der er svært, til noget der er bedre for os. Det er noget vi mennesker sammen kan gøre – ret fantastisk.

Jeg har for år tilbage selv haft stress, traf et godt valg og gik i terapi. Igennem terapien fik jeg indsigt i, hvad der lå til grund for min stress. Viden om stress gør, at vi kan ændre på de bagvedliggende mønstre og dermed undgå at bringe os selv dertil igen.

År senere valgte jeg at uddanne mig til psykoterapeut, drevet af nysgerrighed og med et stort ønske om øget psykologisk indsigt og viden. Inden da havde jeg læst psykologi på Danmarks pædagogiske universitet og havde en grunduddannelse som socialpædagog.

Min nysgerrighed indenfor psykologien var drevet af en undren over menneskelige valg. Hvorfor træffe valg i livet, der ikke er hensigtsmæssige? et arbejde med for højt tempo, et studievalg som føles forkert, en kæreste der fremfor at tilføre energi dræner for energi, en forhold med mange konflikter etc. etc.

Hvad er det der gør, at vi vender tilbage til gamle ugunstige mønstre, som vi kender og ved ikke fungerer for os. Det blev jeg optaget af og det er jeg fortsat optaget af. Spændende var det og spændende er det fortsat. 

Stress, angst, depression, psykisk mistrivsel får næring, når vi lander i for os gamle og kendte destruktive mønstre. Vi kan ikke ændre på de mønstre alene, men vi kan ændre det sammen.

Min nysgerrighed og glæde over hvad terapi kan ”reparere” og forandre på, den erfaring har jeg med mig i min tilgang som terapeut. 

Er du nysgerrig på hvad terapi kan gøre for dig, så giv mig et kald på telefon 29 93 68 30 eller send en mail på terapi@karinkoch.dk.


Mit faglige og uddannelsesmæssige fundament

Uddannelser som har betydning for mig som psykoterapeut.

2019-20 Traume-uddannelse Tension Traume Release Exercises v/ Michael Nissen
2017-18 Parterapeutuddannelse ved Nordisk Gestalt institut v/ Hanne Hostrup
2014-16 Psykoterapeutuddannelse - Københavns Gestaltinstitut
2012-14 Individuel terapeut i objektorienteret, jeg styrkende terapi, Institut for Gestaltanalyse
2002-02 Cand.pæd. eksamen i Udviklingspsykologi og Socialpsykologi, DPU
1998-00 Pædagogisk Diplom i Psykologi, Danmarks Pædagogiske universitet
1983-86 Socialpædagog – Hindholm Socialpædagogiske seminariumKurser og mellemlange uddannelser til terapi.

2021 Rygestopkonsulent-uddannelse ved Rygestopkonsulenterne.dk
2019 Kontakt og opmærksomhed ind i ordløse kropslige lag og tilstande v /Ulla Rung Weeke.
2019 Kursus i emotionsfokuseret parterapi v/Jette Simon, Dansk psykoterapeut forening.
2018 Introduktions kursus til Somatic Experience. Traume healing APS København.
2014 Uddannelse som telefonrådgivere på Livslinien.
2014 Sundhedsfaglig diplomuddannelse – patientologi
2013 Sundhedsfaglig diplomuddannelse - tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
2012 Efteruddannelse i Neuropædagogik UCN
2012 Efteruddannelse i Neuropsykologi UCN

TRE uddannelse

Jeg er uddannet: TRE – Provideer Traume selvhjælpsmetode under TRE. Danmark

Psykoterapeutforeningen

Jeg er medlem af psykoterapeut foreningen. Det er din sikkerhed for kvalitet i terapien