Hvorfor T-R-E? 

 marts 20, 2024

af  Karin Koch

HVORFOR T R E?

Hvad kan TRE-øvelser og er det noget for dig?

 Vi vil alle opleve belastninger livet igennem, hændelser som påvirker vores krop og sind i større eller mindre grad. Traumer som er med os fra vores tidlige barndom, ungdom og livet igennem. 

Vores hjerne fortrænger / glemmer det meste af det svære vi oplever og udsættes for, det der gjorde ondt - psykisk og fysisk, en på mange måder hensigtsmæssig strategi, for at kunne komme videre og at leve og overleve. 

Hvor vores hjerne vil huske omkring 10 % så husker kroppen mere end 80%. Kroppens evne til at huske og evnen til at agerer i situationen - med kamp, frys eller flygt har vi fælles med andre pattedyr. Som for andre pattedyr er det også for os vigtigt, at vi reagerer, når noget er farligt – at vi kommer væk, trækker os eller forsvarer os. 

De hændelser vi har med os, de traumer vi har været udsat for, små som store, kommer i spil i alle mulige facetter livet igennem. Kroppen husker og reager på hændelser der minder om den tidligere hændelse, det tidligere traume, hvilket skaber indre uro og ubalance. Der er noget der minder om det tidligere traume, det giver måske en usikker bange følelse, en lyst til at komme væk, eller råbe højt, trække sig. 

Ved brug af TRE øvelser, så kan de kropslige og ordløse traumer forløses, så de ikke længere fysisk og mentalt fylder i så høj grad, eller de opløses helt.  At arbejde med – lære at bruge TRE øvelse er, at arbejde ind i det ordløse og give kroppen et eget sprog til at forløse. 

Læs mere under:  https://www.tre-danmark.dk/   

Forfatteren af bloggen

Psykoterapeut & Parterapeut Karin Koch

Karin Koch